Laboratorní práce z chemie - IQ Landie

IQV úterý dne 30.5. 2017 se vydala horní skupina 2.A směr iQLANDIE na laboratorní práce z chemie. O týden později je následovala druhá polovina na stejné laborky. Práci jsme začali okolo 11 hodiny tím, že jsme se rozdělili do skupin, ve kterých jsme plnili zadané úkoly pod vedením pracovníků iQLANDIE a dohledem paní profesorky Řezníčkové.

Jedním z úkolů byla chromatografie rostlinných barviv nebo zkoumání rozkladu škrobu enzymem z našich slin .

Laborní práce nás všechny moc bavily, naučili jsme se nové věci a přišlo nám, že chemie může být i zábavná. Bavila nás práce a komunikace s pracovníky iQLANDIE.

Veronika Lupačová