Úspěšnost absolventů školy na VŠ

Absolvent1Od roku 2006 sledujeme úspěšnost absolventů školy, kteří nastoupí na vysokoškolské studium a dosáhnou titulu bakalář. Úspěšnost bude asi vyšší, protože vyhodnocujeme pouze základní tříletý cyklus a již nezaznamenáváme jedince, kteří si během tohoto období z nějakého důvodu studium prodlouží. Z níže uvedených grafů vyplývá, že z 612 našich absolventů, kteří byli přijati na vysoké školy v období 2006 - 2013 jich do letošního roku 77% získalo minimálně titul bakalář.

Obecná úspěšnost např. na Ekonomické fakultě TU Liberec, která přijala ve sledovaném období 274 našich absolventů, je v případě bakalářského studia pouze 63,5%.

Absolvent1
Absolvent2